40% הנחה

מדיניות משלוחים

ביצוע הזמנות & תשלום, אספקת מוצרים ומשלוחים:

1. התשלום באתר יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי, או באמצעות שירות. יובהר כי Lazedo רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
יובהר כי ככל והמזמין יבחר באפשרות תשלום באמצעות °, הרי ששירות תשלום זה מסופק על ידי צדדים שלישיים ואינו בשליטת Lazedo. על כן lazedo לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.
2. זמני המשלוח עומדים על בין 13 ל-39 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. Lazedol רשאית לשנות את זמני המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
3. במידה ושיטת המשלוח אשר נבחרה היא "שליח עד הבית" ובשל תקלה טכנית המשלוח אינו סופק ע"י שליח אלא לנקודת חלוקה, לא יהיה ללקוח כל טענה / תלונה כלפי Lazedo. דרמיינס תחזיר את הכסף אשר שולם לדמי משלוח עד הבית וכאן יגמר הסיפור מבחינת שני הצדדים.
4. בתקופת הקורונה משלוחים עשויים להתעכב ב-45 ימי עסקים נוספים.
5. כיום כל הזמנה לכתובת בישראל פטורה מדמי משלוח, אם כי Lazedol שומרת לעצמה את הזכות לגבות בעתיד דמי המשלוח בעבור הזמנת מוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת.
6. מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי שירות המשלוחים ניתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת Lazedo ולא באחריותה. על כן Lazedo לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירות השליחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות.
7. כיוון שמדובר בשירות שאיננו בשליטת Lazedo ולא באחריותה, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות Lazedo ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע ( רעידת אדמה, שיטפון וכו' ), מפגעים אחרים ( כגון : שריפה, חסימות כבישים וכו' ), מפגעי מחלות והתפרציות וירוסים שונים ועיכובים הנובעים משביתות, ולמזמין לא יהיו טענות נגדLazedol בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו . במקרים אלו ולאחר הערכת מצב מחודשת תספק Lazedo תאריך מסירה חדש להספקת המשלוח למזמין.
8. יובהר כי במידה ובעת אספקת המוצרים המזמין לא יאותר על ידי השליח חרף תיאום מראש / המוצר לא יאסף מנקודת האיסוף אשר נשלחה בהודעת SMS / מספר הפלאפון שסופק לא היה נכון - המוצר לא יסופק למזמין, והמזמין יצטרך לתאם עם שירות הלקוחות מועד חלופי לאספקת המוצרים. היה והמזמין יתאם משלוח נוסף, יחויב המזמין בדמי משלוח בשנית בנוסף לדמי המשלוח אשר שולמו על ידו על אף שהמוצרים לא סופקו לו.
במידה שהמשלוח חוזר למחסן שלנו בארץ - לאחר 7 ימים, משלוח שלא יבוצע עליו הפצה חוזרת יוחזר לחברה בחו"ל והמזמין לא יהיה זכאי להחזר.
9. Lazedo לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות Lazedo לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.


 
איכות גבוהה במחירים נמוכים
משלוח חינם עם מספר מעקב
תשלום מאובטח
שירות לקוחות